Federacja Sportowa
"ENERGETYK" Rada Główna
Stowarzyszenie
Kulturalno-Turystyczne
"SEKSTANT"
Federacja

III Rodzinne Mistrzostwa Energetyków w Narciarstwie Alpejskim Wisła 2010

Patronem imprezy jest Rada Główna Federacji Sportowej "Energetyk"

Organizatorem Mistrzostw jest
Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne "SEKSTANT"

Regulamin Zawodów

 1. Prawo do uczestnictwa w Mistrzostwach mają pracownicy branży elektroenergetycznej oraz ich rodziny...
 2. Zawodnicy podzieleni są na kategorie: kobiety (dziewczynki), mężczyźni (chłopcy) oraz na cztery kategorie wiekowe:
  • Do 12 lat
  • Od 13 do 18 lat
  • Od l8 do 44 lat
  • Od 45 lat.
 3. O przynależności do danej kategorii decyduje rok urodzenia.
 4. Numery są losowane w dwóch grupach. Niższe numery otrzymują dzieci do lat 13.
 5. Zawodnicy startują w kolejności numerów startowych.
 6. Do klasyfikacji generalnej brany jest lepszy czas osiągnięty przez danego zawodnika.
 7. Dzieci i młodzież do lat 18 startują obowiązkowo w kaskach. Zaleca się, aby każdy z uczestników posiadał kask.
 8. Klasyfikacja rodzinna:
  Reprezentację rodziny stanowią dwie osoby:ojciec ( matka) i dziecko
  lub dziadek (babcia) i wnuk (wnuczka)
 9. W klasyfikacji rodzinnej o kolejności decyduje suma czasów przejazdów osiągniętych przez dwóch członków rodziny.
 10. Jeżeli w zawodach uczestniczą więcej niż dwie osoby z jednej rodziny, pod uwagę brane są lepsze wyniki osoby dorosłej i dziecka.
 11. Sprawy sporne dotyczące przebiegu zawodów rozstrzyga komisja w składzie:
  • sędzia główny zawodów,
  • przedstawiciel organizatora SKT "SEKSTANT",
  • przedstawiciel zawodników.
 12. Głos decydujący w kwestiach spornych należy do sędziego głównego.
 13. Interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.

Komandor SK-T-"Sekstant"
Marek Wardziak


Poprzednia strona