Federacja Sportowa
"ENERGETYK" Rada Główna
Stowarzyszenie
Kulturalno-Turystyczne
"SEKSTANT"
Federacja

Szanowni Państwo,

Rada Główna Federacji Sportowej "Energetyk" i Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne "Sekstant" serdecznie zapraszają do uczestnictwa w:

III Rodzinnych Mistrzostwach Energetyków w Narciarstwie Alpejskim - Wisła 2010

Impreza odbędzie się pod patronatem Rady Głównej Federacji Sportowej "Energetyk"
Organizatorem Mistrzostw jest Stowarzyszenie Kulturalno–Turystyczne "SEKSTANT"

Termin i miejsce: 13 -16 lutego 2010 roku - Wisła

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać na załączonym formularzu "ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA" i przesłać do Sekretariatu Mistrzostw w terminie do dnia 15 stycznia 2010 roku na adres:

Bogusława Piątkowska
fax: 022 587 44 30
kom. 508 005 407
E-mail: boguslawa.piatkowska@vattenfall.pl

z dopiskiem:

"III Rodzinne Mistrzostwa Energetyków w Narciarstwie Alpejskim".

Oplata za uczestnictwo 1 osoby wynosi 535 PLN i obejmuje:

Opłata 575 PLN od osoby z dojazdem autokarem z Warszawy.

Wpłat należy dokonywać w terminie do dnia 31 stycznia 2010 roku na konto bankowe:

Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne "Sekstant"
PKO BP Oddział 12 w Warszawie
Ul. Korkowa 24 04-502 Warszawa
nr konta: 30 1020 11270000110200802090

z dopiskiem "Rodzinne Mistrzostwa Energetyków w Narciarstwie Alpejskim".

Faktury VAT przesłane zostaną tylko tym, którzy na "Zgłoszeniu uczestnictwa" wpiszą taką prośbę i podadzą dane wraz z numerem NIP.

Zawodnicy muszą przywieźć na zawody aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające zdolność do udziału w zawodach (dzieci - również zgodę rodziców).

W przypadku niezgłoszenia się zawodników na imprezę wniesione opłaty nie będą zwracane.

Organizator w przypadku przekroczenia liczby chętnych w stosunku do planowanej ilości zawodników zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zawodników na Mistrzostwa. Wówczas wpisowe podlega zwrotowi.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności karnej ani cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników.

Prosimy zapoznać się z Regulaminem zawodów.

Komandor SK-T-"Sekstant"
Marek Wardziak


Strona główna