Federacja Sportowa
"ENERGETYK" Rada Główna
Stowarzyszenie
Kulturalno-Turystyczne
"SEKSTANT"
Federacja

I Młodzieżowe Mistrzostwa Energetyków
w Narciarstwie Alpejskim
Szelment 2012

Organizatorem imprezy jest:

Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne „SEKSTANT”
Rada Główna Federacji Sportowej Energetyk

Termin i miejsce: 16-19.02.2012 r. WOSiR Szelment k/ Suwałk


I. CEL IMPREZY
Popularyzacja narciarstwa zjazdowego jako jednej z form aktywnego wypoczynku. Promocja walorów turystycznych Suwalszczyzny. Integracja narciarzy środowiska energetycznego.
II. KOMITET ORGANIZACYJNY

1. Marek Wardziak
2. Andrzej Motyliński
3. Elżbieta Mroczek

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Impreza odbędzie się przy minimalnej liczbie uczestników 40 osób.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać na formularzu „ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA” (w zgłoszeniu przy udziale osób niepełnoletnich należy wskazać upoważnionego opiekuna).
 3. Zgłoszenia należy wysyłać do Sekretariatu Mistrzostw w terminie do dnia 15.01.2012 r. na adres:

  SEKRETARAT IMPREZY :
  Elżbieta Mroczek
  Vattenfall Heat Poland S.A.
  ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa
  Tel.kom. +48 500918447,
  Fax 022/587 8447
  E-mail: elzbieta.mroczek@vattenfall.pl

 4. Do formularza należy dołączyć kopię lub zeskanowany dowód wpłaty za uczestnictwo.
 5. Wszelką korespondencję dotyczącą zawodów prosimy kierować na wyżej podany adres.
 6. Oplata wpisowa wynosi 520zł za jedną osobę i obejmuje:
  • 3 noclegi,
  • wyżywienie od kolacji w dniu 16.02.2012 do obiadu w dniu 19. 02.2012 r.,
  • w dniach 17 i 19. 02. posiłki składają się ze śniadania i obiadokolacji,
  • uczestnictwo w zawodach,
  • ubezpieczenie na czas trwania Mistrzostw,
  • karnety na wyciągi w dniach 17.02 - 19.02.2012,
  • wieczorek zapoznawczy,
  • dyplomy i nagrody,
  • dowóz do miejsca zawodów.
 7. Wpłaty należy dokonywać w terminie do dnia 15.01.2012 r. na konto bankowe:

  Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „Sekstant”
  PKO BP Oddział 12 w Warszawie
  ul. Korkowa 24, 04-502 Warszawa
  nr Konta: 30 1020 11270000110200802090
  z dopiskiem „Rodzinne Mistrzostwa Energetyków w Narciarstwie Alpejskim”

 8. Faktury VAT przesłane zostaną tylko tym, którzy na „Zgłoszeniu uczestnictwa” wpiszą taką prośbę i podadzą dane wraz z numerem NIP.
 9. Zawodnicy muszą przywieźć na zawody aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do udziału w zawodach (dzieci również zgodę rodziców).
 10. W przypadku nie zgłoszenia się zawodników na imprezę wniesione opłaty nie będą zwracane.
 11. Organizator w przypadku przekroczenia liczby chętnych w stosunku do planowanej liczby zawodników zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zawodników na Mistrzostwa. Wówczas wpisowe podlega zwrotowi.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności karnej ani cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników:
  • Uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność,
  • Osoby niepełnoletnie startują na podstawie pisemnej zgody Rodziców lub opiekunów.
IV. REGULAMIN ZAWODÓW
 1. Mistrzostwa są imprezą otwartą
  • Pierwszeństwo w uczestnictwie w Mistrzostwach mają dzieci pracowników branżv elektroenergetycznej i ich rodzin, oraz zawodnicy zgłoszeni przez organizacje sportowe, turystyczne i inne działające w energetyce.
  • Zawodnicy nie wymienieni w pkt. a) nie biorący udziału w całej imprezie a tylko w mistrzostwach mogą uczestniczyć po wpłaceniu wpisowego u organizatorów w wysokości 100 zł.
 2. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc w imprezie jest ograniczona.
 3. Zawodnicy podzieleni są na kategorie: kobiety (dziewczynki), mężczyźni (chłopcy) oraz na dwie kategorie wiekowe:
  • do 13 lat,
  • od 14 do 191at.
 4. O przynależności do danej kategorii decyduje rok urodzenia.
 5. Numery są losowane w dwóch grupach. Niższe numery otrzymują dzieci do lat 14.
 6. Zawodnicy startują w kolejności numerów startowych.
 7. Każdy zawodnik ma prawo do dwóch zjazdów.
 8. Do klasyfikacji generalnej brany jest lepszy czas osiągnięty przez danego zawodnika.
 9. Wszyscy zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach.
 10. Klasyfikacja drużynowa
  Reprezentację drużynową stanową dwie osoby. W klasyfikacji drużynowej o kolejności decyduje suma czasów przejazdów osiągniętych przez dwóch członków reprezentacji. Jeżeli w zawodach uczestniczą więcej niż dwie osoby z jednej reprezentacji, pod uwagę brane są lepsze wyniki.
 11. Sprawy sporne dotyczące przebiegu zawodów rozstrzyga komisja w składzie:
  • sędzia główny zawodów,
  • przedstawiciel organizatora SKT „SEKSTANT”,
  • przedstawiciel zawodników.
 12. Głos decydujący w kwestiach spornych należy do sędziego głównego.

Interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.Główna strona