Komunikat Organizacyjny nr 1
XXXVI Mistrzostw Polski Energetyków w Szachach

Patronat
Polski Związek Szachowy
Federacja Sportowa „ENERGETYK”
Patron medialny Redakcja Magazynu Szachista

 1. Organizator:
  1. Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne „SEKSTANT”
  2. we współpracy z Klubem Szachowym „Hańcza” Suwałki
 2. Cel turnieju:
  • upowszechnianie gry szachowej wśród pracowników branży energetycznej;
  • tradycyjne współzawodnictwo pracowników różnych firm z branży energetycznej w dyscyplinie „Szachy”.
 3. Dyrektor Mistrzostw
  • Pan Marek Wardziak - Stowarzyszenie Kulturalno Turystyczne „SEKSTANT”
  • Pani Beata Choińska - K.Sz. „Hańcza” Dyrektor ds. Organizacyjnych
 4. Sędzia główny:
  • Mikołaj Bura - Sędzia kl. państwowej (tel. 505-476-702, e-mail:buram@gazeta.pl)
 5. Termin i miejsce: 15 - 17 kwietnia 2016 roku, Suwałki
 6. Szczegółowy harmonogram MP:
  • 14 kwietnia 2016 roku - przyjazdy zawodników;
  • 15 kwietnia 2016 roku - godzina 9:00 - odprawa techniczna uczestników MP;
  • 15 kwietnia 2016 roku - godzina 10:45 - uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski; Wycieczka po Suwalskim Parku krajobrazowym - Mistrzostwa Polski Energetyków w szachach błyskawicznych (rundy: I-XI w godz. 14:00 - 19.00);
  • 16 kwietnia 2016 r. - MP w szachach szybkich (rundy I - VI w godz. 10:00 - 19:00. Przerwa obiadowa: 14:00 - 15:00);
  • 17 kwietnia 2016 r. - MP w szachach szybkich (rundy VII-IX w godz. 10:00 - 15:00);
  • 17 kwietnia 2016 r. - roku bezpośrednio po ostatniej rundzie nastąpi wspólna ceremonia zakończenia MP w szachach błyskawicznych oraz MP w szachach szybkich, wręczenie medali, nagród, upominków oraz dyplomów laureatom MP.
 7. Warunki uczestnictwa:
  • W zawodach uczestniczyć mogą pracownicy branży energetycznej i inne osoby (np. rodziny) w uzgodnieniu z organizatorami.
  • Każdy zawodnik może wziąć udział zarówno w mistrzostwach w szachach błyskawicznych jak i w mistrzostwach w szachach szybkich lub jedynie w jednym z ww. turniejów.
  • Rejestracja zawodników prowadzona będzie do 15 marca 2016 r. Do udziału w MP będzie się można zapisać bezpośrednio przez Internet. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową (oraz informację o kategorii szachowej), nazwę reprezentowanej firmy z branży energetycznej.
   Lista osób zgłoszonych do zawodów publikowana będzie na bieżąco na portalu:
   http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_6693/ - mistrzostwa błyskawiczne,
   http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_6694/ - mistrzostwa szybkie.
 8. System rozgrywek:
  • Szachy błyskawiczne: system szwajcarski, 11 rund podwójnych (mecz i rewanż) , tempo gry: 3 minuty + 2 sekundy po każdym ruchu na partię dla zawodnika.
  • Szachy szybkie: system szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 25 minut + 10 sekund po każdym ruchu na partię dla zawodnika.
  • Uwagi!
   • turniej szachów szybkich zostanie zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE;
   • turniej szachów błyskawicznych zostanie zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE;
 9. Przepisy gry: obowiązują opublikowane przepisy FIDE
 10. Punktacja:
  • Punktacja indywidualna. O kolejności zajętych miejsc decyduje:
   • ilość zdobytych punktów
   • punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku
   • pełna punktacja Buchholza
   • liczba zwycięstw
   • progresja
   • losowanie lub dogrywka
  • Punktacja drużynowa.

   Zarówno w MP w szachach szybkich jak i w MP w szachach błyskawicznych prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa firm reprezentowanych przez uczestników Mistrzostw.

   Do klasyfikacji drużynowej zostaną uwzględnione punkty trzech najlepszych zawodników reprezentujących daną firmę.

   W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez poszczególne firmy , o kolejności zadecyduje wynik najwyżej sklasyfikowanego zawodnika.

 11. Koszty udziału w MP.
  • Zawodnicy uczestniczą w MP na koszt własny lub firm delegujących zawodników na MP.
  • Koszt uczestnictwa oraz zakwaterowania i wyżywienia na MP wyniesie 730 zł od osoby za pełny pobyt. W ramach opłaty za udział w Mistrzostwach uczestnicy otrzymują
   • Zakwaterowanie w hotelu
   • Wyżywienie od dnia 15.04 śniadanie - 17.04 obiad
   • Puchary i nagrody za czołowe miejsca (I - III) indywidualne i zespołowe
   • Nagrodę indywidualną dla trzech najlepszych zawodników w kwocie 1000, 800, 500 zł
   • Dyplomy dla wszystkich uczestników
   • Wycieczkę autokarową z ogniskiem po Suwalszczyźnie
   • Wieczorek przy muzyce
   • Obsługę sędziowską i techniczną turnieju
   • Ubezpieczenie NNW na czas turnieju
  • Zgłoszenia należy przesłać dyrektorowi MP - Markowi Wardziakowi w terminie do 15 marca br. na adres:
   Federacji Sportowej „Energetyk” sekretariat@fsenergetyk.com
   Do pobrania karta zgłoszenia.

   Opłaty za uczestnictwo oraz zakwaterowanie i wyżywienie należy przesłać w terminie do 15 marca br. na konto:

   Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne "Sekstant",
   ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa
   ING Bank Śląski
   nr konta: 18 1050 1025 1000 0090 3014 7350
   z dopiskiem MP Szachy

 12. Ubezpieczenie zawodników MP.

  Uczestnicy MP na czas zawodów są ubezpieczeni od NNW przez organizatora .

 13. Uwagi końcowe:
  • Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju.
  • Mistrzostwa odbędą się przy minimum 30 zgłoszonych zawodnikach.
  • O wszelkich sprawach nie ujętych w komunikacie organizacyjnym decyduje Dyrektor Turnieju lub Sędzia Główny.

   Sędzia Główny
   /-/ Mikołaj Bura

   Dyrektor MP
   /-/ Marek Wardziak


Główna strona