Stowarzyszenie
Kulturalno-Turystyczne
"SEKSTANT"

Regulamin
„I Ogólnopolski Rodzinny Rajd Rowerowy Energetyków”


Organizatorzy:

Przy wsparciu i pomocy:

Cel imprezy:

Termin:

Komitet Organizacyjny:

Wyżywienie:

      organizatorzy zapewniają:

Zakwaterowanie:

Opłata za uczestnictwo: wynosi 680zł (słownie sześćset osiemdziesiąt zł)

Wpłaty dokonuje zgłaszający drużynę z zaznaczeniem jednostki organizacyjnej na konto bankowe:

Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „Sekstant”,
ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
nr konta: 18 1050 1025 1000 0090 3014 7350
z dopiskiem:
„I Rajd Rowerowy Suwalszczyzna - 2013”

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:
 1. Ubezpieczenie NNW na czas imprezy
 2. Opłaty za noclegi
 3. Częściowe wyżywienie j.w.
 4. Kartę wstępu na obiekty zwiedzane
 5. Mapy krajoznawcze
 6. Pamiątkę z rajdu
 7. Ogniska z kiełbaskami w trakcje i na zakończenie imprezy

Rowery:

Program rajdu:


12.05 Przyjazd do Szeszupki do godz. 21.00 Przygotowanie sprzętu.
13.05I etap 9.00 Szeszupka - Przerośl - Stańczyki - Maciejowęta - Wesela - Hańcza - Błaskowizna - Bachanowo- Szeszupka 40 km
14.05II etap Szeszupka - Jeleniewo - Udryn - Becejły - Rybalnia - Fornetka - Wołownia - Jeleniewo - Szeszupka 35 km
15.05III etap Szeszupka - Wodziłki - Łopuchowo - Cisówek - Dzierwany - Dziadówek - Smolniki - Udziejek - Gulbieniszki - Sidorówek - jez. Jeglewek - Szurpiły - Kluczysko - Wodziłki - Szeszupka 38 km
16.05IV etap Szeszupka - Melasowizna - Podwysokie - Jeleniewskie - Czerwone Bagno - Żywa Woda - Potasznia - Czarnakowizna - St. Pawłówka - Melasowizna - Szeszupka 28 km
17.05V etap Szeszupka - Olszanka - Łanowicze Małe - Jemieliste - Agrafinówka - St. Turówka - Czarnakowizna - Krzemieniucha - Rutka - Szeszupka 36 km
18.05 VI etap Wyjazd uczestników

Warunki uczestnictwa:

 1. Ogólnopolski Rodzinny Rajd Rowerowy Energetyków jest imprezą otwartą, środowiskową, o charakterze rekreacyjnym.
 2. Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie corocznej imprezy rowerowej, organizowanej na najmniej uczęszczanych szlakach turystycznych, a które posiadają wiele ciekawych zabytków historii i piękne walory krajoznawcze.
 3. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
 4. W Rajdzie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie których stan zdrowia pozwala na udział w nim. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w Rajdzie pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
 5. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Potwierdzenie własnoręcznym podpisem "Karty Zgłoszenia" jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości postanowień mniejszego regulaminu.
 6. Od uczestników Rajdu wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki rowerowej.
 7. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do;
  1. Przestrzegania postanowień regulaminu oraz podporządkowania się wszystkim zarządzeniom i poleceniom kierownictwa Rajdu.
  2. Przestrzegania zasad zachowania obowiązujących na terenie stanicy oraz pól namiotowych i innych miejsc zakwaterowania na trasie Rajdu.
  3. Przestrzegania postanowień "Karty Turysty", przepisów prawa drogowego, zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych, poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi.
  4. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru itp.).
  5. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
  6. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
  7. Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
  8. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
  9. Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m.
  10. W kolumnie należy zachować 50 - 100 m odległości między poszczególnymi grupami.
  11. Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask. Ubranie dostosowane do aury, napoje chłodzące, wysokokaloryczną żywność.
 8. Wskazane jest posiadanie:
  • telefonu komórkowego,
  • aparatu fotograficznego
  • apteczki lub podstawowych środków opatrunkowych i przeciwbólowych,
  • reperaturki oraz niezbędnego wyposażenia osobistego.

Uczestnicy są zobowiązani do:

Organizatorzy zastrzegają sobie:

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Szczegółowych informacji udzielają:

 1. Marek Wardziak     tel. 508 019 723     e-mail: rodwar@op.pl
 2. Elżbieta Mroczek    tel. 508 005 447     e-mail: elzbieta.mroczek@termika.pgnig.pl

Główna strona