STOWARZYSZENIE
KULTURALNO - TURYSTYCZNE
„SEKSTANT”

ul. Chełmżyńska 180 04-464 Warszawa
tel. 22 5874074 fax. 22 5877555

Warszawa dn. 08 lipca 2011 roku

Program
Zakończenia Sezonu Żeglarskiego 2011r

Impreza odbędzie się w dniach 07 - 11 września na akwenie Jeziora Solińskiego.

W programie:

Środa 07.09.Godz.15.30- Wyjazd z Warszawy.
21.00 - Przyjazd do Polańczyka Przystań Zjawa i Spinaker, zaokrętowanie.
22.00 - Ognisko dla wytrwałych.
Czwartek 08.09.Godz. 8.00 - Śniadanie (we własnym zakresie).
8.30 - Odprawa sterników.
9.00 - Pływanie rekreacyjne.
18.00 - Przystań „U Bolesława” Zawóz , ognisko, bigos i zabawa.
Piątek 09.09.Godz. 8.00 - Śniadanie (we własnym zakresie).
8.30 - Odprawa sterników.
9.00 - Rozpoczęcie rejsu do przystani WOPR w zatoce Olchowiec,
wschodnia odnoga zalewu solińskiego, przed ujściem Sanu do jeziora.
18.00 - Ognisko do białego rana.
Sobota 10.09.8.00 - Odprawa sterników.
8.30 - Opuszczamy zatokę Olchowiec.
14.00 - Wyrównanie. Zatoka Teleśnica. Początek wyścig regatowego do Polańczyka.
19.00 - Polańczyk przystań Zjawa, ognisko wręczenie nagród,
występ zespołu szantowego, zabawa.
Niedziela 11.09.8.00 - Śniadanie (we własnym zakresie).
8.30 - Apel , opuszczenie flagi. Zdawanie sprzętu.
9.30 - Wycieczka -. zwiedzanie zapory - Spacer po zaporze.
12.00 - Wyjazd do Przysłupu
13.00 - Obiad - smażony pstrąg u Krzysztofa Banaszka w Przysłupie.
Zwiedzanie galerii.
14.20 - Przysłup- wycieczka kolejką bieszczadzką do m. Majdan.
15.00 - Powrót do Majdanu. Piwo w Siekierezadzie. Wyjazd.
Planowany przyjazd do Warszawy ok.22.00

Odpłatność 430- zł od uczestnika.

Zapisy przyjmują: Jan Lupa - tel. 5120 / kom. 608 048 531
 Andrzej Motyliński - tel. 3844 / kom. 509 068 343
 Lucjan Piątkowski - tel. 4074 / kom. 508 019 719
Zapisy przyjmowane będą do 15.08.br. Ilość miejsc ograniczona.
Wpłat prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia z dopiskiem „Zakończenie sezonu żeglarskiego 2011”
Nr. Konta 30 1020 1127 0000 1102 0080 2090 PKO BP S.A. X Oddz.Warszawa

Komandor SK-T „Sekstant”

Marek Wardziak


Główna strona