STOWARZYSZENIE
KULTURALNO - TURYSTYCZNE
„SEKSTANT”

ul. Chełmżyńska 180 04-464 Warszawa
tel. 22 5874074 fax. 22 5877555

Warszawa dn. 07 lipca 2010 roku

Program
Zakończenia Sezonu Żeglarskiego 2010r

Impreza odbędzie się w dniach 09 - 12 września na akwenie Pojezierza Iławskiego na J.Jeziorak.

W programie:

09.09.Wyjazd autokaru: 15.15 Ec Siekierki; 16.15 EC Żerań.
Około godz. 20 - przyjazd uczestników do przystani „Pod Omegą” w Iławie.
- Zaokrętowanie załóg na jachtach, integracja na kei.
10.09.Godz. 9.00 - Odprawa sterników, pobieranie, kwitowanie sprzętu.
10.00 - Rozpoczęcie Rejsu.
17.00 - Planowane zakończenie pływania przystań Chmielówka.
19.30 - Przystań Chmielówka - ognisko.
11.09.Godz. 9.00 - Odprawa sterników.
9.30 - Wypłynięcie na j. Dargin.
9.30 - Wypłynięcie w rejs powrotny.
W trakcie rejsu do przystani „Pod Omegą” Wyścig o Puchar Komandora.
16.00 - Planowane zakończenie Wyścigu.
19.30 - Ogłoszenie wyników wyścigu.
- Ognisko i występ zespołu szantowego.
12.09.Godz. 8.00 - Odprawa sterników.
9.00 - 12.00 - Pływanie rekreacyjne.
12.00 - 13.00. Zdawanie sprzętu.
14.00 - Uroczyste Zakończenie Sezonu Żeglarskiego 2010.
Godz. 15.00 Wyjazd

Koszt uczestnictwa w imprezie 365 zł

Zapisy przyjmują: Jan Lupa - tel. 5120 / kom. 608 048 531
 Andrzej Motyliński - tel. 3844 / kom. 509 068 343
 Lucjan Piątkowski - tel. 4074 / kom. 508 019 719
Zapisy przyjmowane będą do 24.08.br. Ilość miejsc ograniczona.
Wpłat prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia z dopiskiem „Zakończenie sezonu żeglarskiego 2010”
Nr. Konta 30 1020 1127 0000 1102 0080 2090 PKO BP S.A. X Oddz.Warszawa

Komandor SK-T „Sekstant”

Marek Wardziak


Główna strona