STOWARZYSZENIE
KULTURALNO - TURYSTYCZNE
„SEKSTANT”

Warszawa dn. 14 lutego 2022 roku

Program
Rozpoczęcia Sezonu Żeglarskiego 2022r.

Impreza odbędzie się w dniach 19 - 22 maja na akwenie
Jeziora Ryńskiego, Mikołajewskiego, Bełdany.

W programie:

19 maja, czwartek.
20.00 - Przyjazd uczestników do przystani.
Zaokrętowanie załóg na jachtach, integracja na kei. i w tawernie
20 maja, piątek.
Godz. 9.00 - Odprawa sterników, kwitowanie sprzętu.
10.00 - Uroczyste Rozpoczęcie rejsu.
17.00 - Planowane zakończenie pływania przystań Guzianka dawny Bankowy.
19.30 - Spotkanie przy ognisku i w tawernie.
21 maja, sobota.
Godz. 9.00 - Odprawa sterników.
9.30 - Wypłynięcie w rejs powrotny.
W trakcie rejsu do przystani „Bocianie Gniazdo”
„Wyścig o Puchar Komandora”.
16.00 - Planowane zakończenie wyścigu.
19.00 - Ogłoszenie wyników wyścigu. Ognisko i występ zespołu szantowego.
22 maja, niedziela.
Godz. 8.00 - Odprawa sterników. Zdawanie sprzętu.
10.30 - Zwiedzanie zamku Ryn.
14.00 - Wyjazd

Odpłatność 490 zł od uczestnika.

Zapisy przyjmują:

 Dorota Kowalczyk - email: sekstant.zagle@gmail.com, kom. 606 837 280
 Andrzej Motyliński - kom. 509 068 343
 Marek Wardziak - kom. 508 019 723

Zapisy przyjmowane będą do 15.04.br. Ilość miejsc ograniczona.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia z dopiskiem „Rozpoczęcie Sezonu Żeglarskiego 2022”.

Nr. Konta 18 1050 1025 1000 0090 3014 7350 ING Bank Śląski

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:

Zarząd SKT „SEKSTANT”


Główna strona