STOWARZYSZENIE
KULTURALNO - TURYSTYCZNE
„SEKSTANT”

Warszawa dn. 17 stycznia 2020 roku

Program
Rozpoczęcia Sezonu Żeglarskiego 2020r.

Impreza odbędzie się w dniach 21 - 24 maja na akwenie
Pojezierza Iławskiego - jez. Jeziorak.

W programie:

21 maja, czwartek.
Godz. 14.00 - Wyjazd Ec Siekierki.
20.00 - Przyjazd uczestników do przystani
- Zaokrętowanie załóg na jachtach, integracja na kei „Pod Omegą” w Iławie
22 maja, piątek.
Godz. 9.00 - Odprawa sterników, kwitowanie sprzętu.
10.00 - Uroczyste Rozpoczęcie Sezonu 2020 i Rejsu.
17.00 - Planowane zakończenie pływania przystań Matyty.
19.30 - Przystań Matyty - ognisko.
23 maja, sobota.
Godz. 9.00 - Śniadanie (we własnym zakresie).
9.30 - Wypłynięcie w rejs powrotny.
W trakcie rejsu do przystani „Pod Omegą” Wyścig o Puchar Komandora.
16.00 - Planowane zakończenie Wyścigu.
19.00 - Ogłoszenie wyników wyścigu. Ognisko i występ zespołu szantowego.
24 maja, niedziela.
Godz. 8.00 - Odprawa sterników. Zdawanie sprzętu.
9.00 - Wyjazd do Elbląga.
10.00 - 14~15.00 - Rejs po kanale i pochylniach.
15.00 - Wyjazd

Odpłatność 500 zł od uczestnika.

Zapisy przyjmują:

 Dorota Kowalczyk - email: sekstant.zagle@gmail.com, kom. 606 837 280
 Andrzej Motyliński - kom. 509 068 343
 Marek Wardziak - kom. 508 019 723

Zapisy przyjmowane będą do 01.04.br. Ilość miejsc ograniczona.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia z dopiskiem „Rozpoczęcie Sezonu Żeglarskiego 2020”:

Nr. Konta 18 1050 1025 1000 0090 3014 7350 ING Bank Śląski

Zarząd SKT „SEKSTANT”


Główna strona