STOWARZYSZENIE
KULTURALNO - TURYSTYCZNE
„SEKSTANT”

ul. Chełmżyńska 180 04-464 Warszawa
tel. 22 5874074 fax. 22 5877555

Warszawa dn. 15 lutego 2011 roku

Program
Rozpoczęcia Sezonu Żeglarskiego 2011r

Impreza odbędzie się w dniach 8 - 12 czerwca
na akwenie Pojezierza Kaszubskiego na J. Wdzydze.

W programie:

08.06. Środa. Przyjazd uczestników do przystani około godz.22
„Wdzydzki RAJ” i „U Grzegorza”
Zaokrętowanie załóg na jachtach.
09.06. Czwartek. Godz.8.00. Odprawa sterników. Pobieranie, kwitowanie sprzętu.
Godz. 10.00-18.00 Rejs po jeziorze
Godz. 18.00. Ognisko w ośrodku Czarnowodzianka.
Możliwość organizacji dyskoteki całonocnej i kupienia posiłków.
10.06. Piątek. Godz. 8.00. Odprawa sterników.
Godz. 9.00.Uroczyste rozpoczęcie sezonu żeglarskiego
Godz. 10.00 - 14.00.Wyścig regatowy po jeziorze Wdzydze
Godz.14.00- 18.00. Pływanie rekreacyjne
Godz.19.00. Nocleg „u sołtysa” wieś Płęsy - ognisko
11.06. Sobota. Godz. 8.00. Pływanie rekreacyjne
Godz. 17.00.Wyrównanie w stanicy żeglarskiej PTTK
Wdzydze Kiszewskie
Godz.18.00. Ognisko, podsumowanie regat.
Godz. 20.00. Występ zespołu szantowego.
Zabawa w tawernie do białego rana.
12.06. Niedziela. Godz. 9.00. Odprawa załóg.
Godz.9.30. Pływanie rekreacyjne
Godz.12.00. Zdawanie sprzętu
Godz.14.00. Wyjazd

Odpłatność 410- zł od uczestnika.

Zapisy przyjmują: Jan Lupa - tel. 225775120 kom. 608 048 531
 Andrzej Motyliński - tel. 225873844 kom. 509 068 343
 Lucjan Piątkowski - tel. 225874074 kom. 508 019 719
Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo tutaj.
Zapisy przyjmowane będą do 30.04.br. Liczba miejsc ograniczona.
Wpłat prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia z dopiskiem „Rozpoczęcie sezonu Żeglarskiego 2011”
Nr. Konta 30 1020 1127 0000 1102 0080 2090 PKO BP S.A. X Oddz.Warszawa

Komandor SK-T „Sekstant”

Marek Wardziak


Główna strona