HISTORIA STOWARZYSZENIA

Historia naszego Stowarzyszenia rozpoczyna się w roku 1999. Grupa żeglarzy działających w Klubie Żeglarskim "Sekstant" koła PTTK przy Elektrociepłowni Kawęczyn postanowiła nadać nowe ramy prawne swojej dotychczasowej działalności.
W dniu 25 marca (czwartek) o godzinie 15:00 rozpoczęło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia.
Na zebranie przybyło 27 członków założycieli. Na wstępie głos zabrał (i do końca starał się go nie oddawać) komandor Klubu "Sekstant" - Tomek Wordecha. Po burzliwej dyskusji:
 • uchwalono założenie Stowarzyszenia Kulturalno - Sportowego "Sekstant" (przemianowanego w trakcie rejestracji na Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne "Sekstant",
 • przyjęto projekt Statutu,
 • wybrano Komitet Założycielski Stowarzyszenia.
W dniu 1 kwietnia 1999 roku członkowie Komitetu Założycielskiego rozpoczęli długi proces rejestracji Stowarzyszenia, który zakończył się po 6ciu miesiącach, 3 listopada 1999 r. W tym samym dniu Komitet Założycielski nie zwlekając zwołał więc Zebranie Walne aby nadać nowemu powołać władze nowego Stowarzyszenia.
Zebranie odbyło się 18 listopada o godz. 15 i zaowocowało:
 • wyborem Komandora, Zarządu i pozostałych władz Stowarzyszenia,
 • wyborem Komandora, Zarządu i pozostałych władz Stowarzyszenia, 
 • podjęciem uchwał: o przyjęciu Regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia, o ustaleniu wysokości składek członkowskich, o zobowiązaniu Zarządu.
Cztery dni później Zarząd Stowarzyszenia spotkał się na zebraniu plenarnym, na którym wyłonił swój skład i przydzielił zadania:
 • Wice komandorem Stowarzyszenia wybrano Marka Wardziaka,
 • skarbnikiem - Stanisława Kowalczyka,
 • sekretarzem - Mirosława Drozdowicza.
Powstały dwa piony Zarządu:
 • organizacyjny kierowany przez komandora wspieranego przez kol. Romana Żabińskiego, Zbigniewa Majchrzaka i Mirosława Drozdowicza,
 • oraz
 • ekonomiczny kierowany przez wice komandora wspieranego przez kolegów Waldemara Aleksandrowskiego, Stanisława Kowalczyka i Waldemara Kaczora,

Grudzień 1999 roku minął szybciutko, a 20 stycznia 2000 odwiedziliśmy znowu gmaszysko Sądu w al. Solidarności tym razem z wnioskiem o rejestrację Zarządu. Procedura miała być prosta - trwała jednak ponad trzy miesiące. Wreszcie mieliśmy w rękach upragnione dokumenty.
Teraz Urząd Statystyczny i nadanie numeru REGON (nieprawdopodobne ale trwało to cztery godziny!!),
pieczątka (1 dzień),
konto w banku PKO BP (cztery dni czy też tydzień nie pamiętam dokładnie)
i………………………….formalności zostały zakończone.

Tymczasem równolegle biegła prywatyzacja naszej rodzimej firmy EW S.A. Wybrany inwestor -  szwedzki koncern energetyczny VATTENFALL przeprowadził głęboką restrukturyzację firmy lokując sprzęt i infrastrukturę socjalną (w tym także jachty) w pionie Usług Socjalnych. Propozycje cennika przedstawione przez ten pion a także stanowcze posunięcia administracyjne wzbudziły głęboki niepokój środowiska żeglarskiego EW S.A. Koledzy żeglarze z wielu zakładów naszej firmy zaczęli zgłaszać do władz Stowarzyszenia postulaty zjednoczenia całego środowiska żeglarskiego pod egidą Stowarzyszenia. Wiosną 2001 roku Zarząd Stowarzyszenia wielokrotnie spotykał się dyskutując o zaistniałej sytuacji. Starły się dwa poglądy na dalsze działanie Stowarzyszenia, jeden - widzący przyszłość Stowarzyszenia w jego pierwotnej postaci jako organizacji o profilu kulturalnym, otwartej na zewnątrz,  współpracującej z organizacjami lokalnymi - m.in. ZHP, szukającej wsparcia finansowego w sponsoringu - raczej niewielkiej żeby nie powiedzieć elitarnej i drugi - mówiący o tym, że Stowarzyszenie powinno stać się reprezentantem liczącego ponad 300 osób środowiska żeglarskiego EW S.A. - partnerem w rozmowach z organizacjami związkowymi EW S.A. i Zarządem firmy. Zwyciężył ten drugi nurt i tak oto postanowiliśmy zaprosić wszystkich koleżanki i kolegów żeglarzy na wspólne spotkanie.

W dniu 4 kwietnia 2001 na terenie Ec Powiśle odbyło się Walne zebranie Stowarzyszenia. Zebrani wybrali nowe władze Stowarzyszenia:
 • Tomasz Wordecha - Komandor Stowarzyszenia,
 • Andrzej Koczorowski - Wice komandor Stowarzyszenia,
 • Włodzimierz Szymerski - Wice komandor Stowarzyszenia,
 • Marek Wardziak - Wice komandor Stowarzyszenia, skarbnik,
 • Zbigniew Majchrzak - Sekretarz Stowarzyszenia,
 • Tadeusz Figat - Członek Zarządu,
 • Andrzej Motyliński- Członek Zarzadu,
 • Lucjan Piątkowski - Członek Zarządu,
 • Mariusz Szwejser - Rzecznik Prasowy.

Rok 2001 stał się przełomowym rokiem dla działania Stowarzyszenia. Dzięki zapałowi i aktywności nowego Zarządu zdołaliśmy zorganizować tradycyjne imprezy RSŻ i ZSŻ (dla nie wtajemniczonych, Rozpoczęcia i Zakończenia Sezonu Żeglarskiego). Stowarzyszenie wyszło a właściwie wróciło na morze organizując we wrześniu rejs morski na s/y Głowacki. Zawiązaliśmy też pierwsze więzy z naszymi nowymi sponsorami co miało zaowocować w następnym roku...

Rok 2002 to stabilizacja i rozwój Stowarzyszenia. Tradycyjnie pierwsze odbyło się RSŻ przy pięknej acz wietrznej pogodzie (co zaowocowało pierwszą w historii imprez Stowarzyszenia wywrotką) i zakończyło się dużym sukcesem organizacyjnym. Zachęcenie zainteresowaniem uczestników i sponsorów zorganizowaliśmy w sierpniu Zlot Sekcji Sportowych EW S.A. z udziałem żeglarzy, kajakarzy, turystów pieszych, wędkarzy i siatkarzy. Po zakończeniu Zarząd SKT podjął decyzję o stałym włączeniu Zlotu w terminarz imprez Stowarzyszenia oraz o rozszerzenie działania Stowarzyszenia na kajakarstwo. Spływ kajakowy stał się także elementem programu ZSŻ 2002. Pływaliśmy także po Bałtyku. Oprócz sportów wodnych dołączyliśmy w szeregi Stowarzyszenia Sekcję Narciarską (śnieg to poniekąd też woda), co pozwoliło nam w pełni wykorzystać sezon turystyczny i stanowiło naturalne uzupełnienie działań Stowarzyszenia. Pierwszą imprezą organizowaną pod egidą Stowarzyszenia były eliminacje do Mistrzostw Polski Energetyków w Narciarstwie Alpejskim , które odbyły się w dniach 12- 14 grudnia 2002 w Wiśle. Kolejne dwie imprezy narciarskie okazały się wielkim sukcesem organizacyjnym. Na imprezie dedykowanej zawodom o puchar Prezesa EW S.A. bawiło się około 200 osób.

W dniu 9 kwietnia 2003 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrało nowe władze. Podjęto także uchwały dotyczące: zmiany w Statucie i Przystąpieniu do Federacji Sportowej "Energetyk". Rok 2003 okazał się dla SKT bardzo udany – w każdej ze zorganizowanych imprez uczestniczyło ponad 100 osób, a były to m.in.:
 • w styczniu w Wiśle - IV Narciarskie Mistrzostwa Polski Energetyków,
 • w marcu również w Wiśle – VIII zawody narciarskie o Puchar Prezesa EW,
 • w maju Wiosenny Rejs Energetyków,
 • w czerwcu RSŻ na Kalu,
 • w sierpniu impreza sportowa pod nazwą Święto Sportu, a w jej trakcie regaty żeglarskie, spływ kajakowy, zawody wędkarskie, wycieczki krajoznawcze, turniej bilarda, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, turniej siatkarski i piłki nożnej,
 • we wrześniu ZSŻ również na Kalu.
Stowarzyszenie otwiera się pomału na inne dyscypliny sportowe. Przede wszystkim stawiając sobie za cel promowanie aktywności sportowej. Nie zapomina jednak o swoich żeglarskich korzeniach. W sierpniu 2005 r. cztery jachty Jachtklubu Marynarki Wojennej „Kotwica” wyruszyły przez Bałtyk na Gotlandię. Członkowie Stowarzyszenia stanowili kadrę oficerska tych czterech jachtów. Wyprawie dowodzili doświadczeni kapitanowie Jachtklubu „Kotwica”.

22 listopada 2005 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego SKT
„Sekstant”. Wybrano nowe władze Stowarzyszenia:
 • Komandorem został - Włodzimierz Szymerski,
 • Wice Komandorem - Lucjan Piątkowski,
 • Wice Komandorem i Skarbnikiem - Marek Wardziak,
 • Andrzej Motyliński,
 • Paweł Krześniak,
 • Jan Lupa,
 • Artur Ludwicki.

statut
STATUT

powrot
DO STRONY
GŁÓWNEJ